شیوه های مهارت آموزی نوجوانان در اجتماع

ساخت وبلاگ
چکیده : تغییرات جسمانی، هیجانی، ذهنی و اجتماعی از عمده ترین تغییرات دوره ی نوجوانی است. در این دوره ارتباطات... با عنوان : شیوه های مهارت آموزی نوجوانان در اجتماع بخوانید :

تغییرات جسمانی، هیجانی، ذهنی و اجتماعی از عمده ترین تغییرات دوره ی نوجوانی است. در این دوره ارتباطات و روابط اجتماعی فرد تغییر می کند. بهتر است توضیحات مربوط به تغییرات به هنجار را زمانی به نوجوان ارائه کنید که تغییرات و تحولات مورد نظر را در وی مشاهده کرده اید. ضمن توضیح تغییرات، به گونه ای موضع گیری کنید که او احساس کند به رغم بروز تغییرات، باید در غلبه و هدایت صحیح آن ها خود را مسئول بداند. نوجوان باید در زمینه ی رفتارهای اجتماعی نیز تحت آموزش قرار گیرد. باید بدانید که نوجوان در مقایسه با سنین دبستان، به لحاظ رفتار اجتماعی، بیش تر دچار مشکل می گردد. او در این دوره گاهی مهارت خویش را در برقراری رابطه با دیگران، از دست می دهد و به دلیل هوشیار شدن نسبت به خود، نمی تواند به راحتی گذشته عمل کند؛ در نتیجه مسأله ی آموزش رفتار اجتماعی برای وی ضرورت می یابد. اجتماعی شدن فرایندی است که در آن هنجارها، مهارت ها، انگیزه ها، نگرش ها و رفتارهای فرد شکل می گیرد، تا ایفای نقش وی در جامعه ی مطلوب شناخته شود. اکتساب و به کارگیری مهارت های اجتماعی و چگونگی برقراری ارتباط و تعامل با دیگران، یکی از مؤلفه های اصلی رشد اجتماعی در بین نوجوانان محسوب می شود. در این مرحله پس از گذشتن بحرانی مقطعی او قادر است به تنهایی با دیگران ارتباط برقرار سازد، در جامعه رفت وآمد کند و به ارتباط اجتماعی با اطرافیان بپردازد

.

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 6 بهمن 1396 ساعت: 17:02